“Zes op de tien leerkrachten in kleuter- en basisonderwijs staken”

Zes op de tien leerkrachten in kleuter- en basisonderwijs staken

“In het kleuteronderwijs en het lager onderwijs in het vrij gesubsidieeerd onderwijs staakt zestig procent van de leerkrachten.” Dat zegt Marianne Coopman, algemeen secretaris van COV (Christelijk Onderwijzersverbond) op basis van een eerste inschatting voor de vijf Vlaamse provincies. “Dit is fe-no-menaal”, vervolgt Coopman, “want eer onderwijsmensen op dit niveau het werk neerleggen moet het hen al zéér hoog zitten.” Volgens de vakbond COV is deze staking dan ook een niet te miskennen signaal voor de politieke wereld met het oog op de volgende regeerperiode na de verkiezingen van 26 mei. “Toekomstgericht investeren in het onderwijs wordt de hoofdopdracht voor de volgende Vlaamse regering. Dat staat buiten kijf”, besluit Marianne Coopman.

bron: Belga