“Lesgeven moet opnieuw mogelijk worden”

De hoge werkdruk in het onderwijs moet worden aangepakt met gerichte investeringen en bijsturingen in het beleid. Zo reageert N-VA bij monde van Vlaams parlementslid Koen Daniëls op de staking in het onderwijs. “Lesgeven moet opnieuw mogelijk worden, zowel voor de leraars als voor de kwaliteit van het onderwijs”. De onderwijsvakbonden staken vandaag tegen de stijgende werkdruk, de hoge ziektecijfers en de uitstroom van directeurs en starters. Van de volgende regering eisen ze sterke investeringen en geen besparingen meer, zoals bij het begin van deze legislatuur op de werkingsmiddelen.

Daniëls begrijpt de klachten over de hoge werkdruk in de klas en in de school. Hij dringt in eerste instantie aan op een verdere afbouw van de planlast en bijsturingen aan het M-decreet. Zo pleitte de N-VA’er een jaar geleden al voor het sneller doorsturen van kinderen met gedragsproblemen of een heel laag IQ naar het buitengewoon onderwijs. “Dat werd toen verguisd, maar dat is nu al voor een deel uitgevoerd.”

Daarnaast zijn er na de verkiezingen van mei gerichte investeringen nodig. “Maar in mensen, niet in tussenstructuren”, zo stipt Daniëls aan. Het Vlaams parlementslid pleit voor 50 miljoen euro extra om de middelen voor het kleuter- en basisonderwijs gelijk te trekken en voor bijkomende fondsen om meer kinderverzorging in het kleuteronderwijs en meer ondersteuning voor directies in het basisonderwijs te voorzien.

bron: Belga