Snellere uitbetaling verhoogde tegemoetkoming personen met handicap

De Kamer heeft donderdag unaniem een wetsvoorstel van sp.a goedgekeurd waardoor de hogere tegemoetkoming aan personen met een handicap na een medische herziening, ingaat vanaf de eerste dag van de daaropvolgende maand. Door vertragingen bij de Dienst voor Personen met een Handicap vinden geplande medische herzieningen meestal niet plaats op de voorziene datum. Omdat de nieuwe beslissing echter slechts uitwerking heeft op de eerste dag van de maand die volgt op de kennisgeving van de beslissing, kan de betrokkene gedurende maanden een gedeelte van de tegemoetkoming verliezen. Het wetsvoorstel past daarom de reglementering aan.

bron: Belga