Civiele Bescherming test internationale reddingscapaciteiten in Verenigd Koninkrijk

De Belgische Civiele Bescherming neemt van 14 tot 19 maart deel aan een grootschalige oefening van het Europees mechanisme voor civiele bescherming (EU ModeEX) in Merseyside in het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt de Algemene Directie Civiele Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken. Tijdens deze oefening zullen verschillende internationale teams die gespecialiseerd zijn in reddingsacties in een stedelijke omgeving hun technieken en vermogen om samen te werken, testen. Tijdens de oefening wordt de MUSAR-module van de Civiele Veiligheid ingezet. Die laat toe om zoek- en reddingsoperaties in stedelijke gebieden uit te voeren na een aardbeving, een explosie of een aardverschuiving. De module heeft gespecialiseerde apparatuur om bedolven personen te lokaliseren en te bevrijden, zoals telescopische camera’s die de binnenzijde van beschadigde infrastructuur kunnen weergeven en apparatuur om geluiden te detecteren onder het puin. Ze kan ook beroep doen op reddingshonden om het puin te doorzoeken.
“De MUSAR-module is de oudste module van de FOD Binnenlandse Zaken die deelneemt aan operaties onder de vlag van B-FAST om bijstand te verlenen aan een ramp in het buitenland. In het verleden is de module meerdere keren ingezet tijdens missies, zoals in 2005 na de tsunami in Thailand, in 2010 na de aardbeving in Haïti en in 2015 na de aardbevingen in Nepal”, zegt Bastiaan Ruys, clusterverantwoordelijke Search & Rescue in Brasschaat.
De oefening vindt plaats in een fictief derdewereldland. Het doel is om de samenwerking tussen teams uit Frankrijk, Estland en België te testen, op alle niveaus van de operaties: van de bevelvoeringsketen, over de verzameling en uitwisseling van informatie, tot de inzet van de interventiemiddelen op het terrein.
Het Belgisch team bestaat uit 27 specialisten op het gebied van redding en berging. Zij zullen er samenwerken met experts van volksgezondheid, defensie en buitenlandse zaken, als onderdeel van B-FAST. “Door deel te nemen aan de EU ModEX blijft de Belgische Civiele Bescherming investeren om een adequate en hoogwaardige internationale hulp te kunnen bieden aan getroffen landen”, klinkt het.

bron: Belga