Vlaamse werkgevers verwachten meest aan te werven in drie jaar

Heel wat Vlaamse werkgevers gaan de volgende maanden extra personeel aanwerven, ondanks de economische onzekerheid door onder meer de brexit. Volgens human resources-bedrijf Manpower zijn de aanwervingsvooruitzichten in Vlaanderen zelfs het hoogst sinds eind 2015. De nettotewerkstellingsprognose staat op +8: het verschil tussen het percentage werkgevers dat zijn personeelsbestand gaat uitbreiden en het percentage dat ontslagen voorziet. Voor heel België ligt de prognose op +6: 3 punten meer dan een jaar geleden. Ook de voorbije maanden stond de barometer al op +6.
De stemming is positief in alle gewesten en in negen van de tien bevraagde sectoren. De grootste wervingsactiviteit kan worden verwacht in de nutssectoren (+16) en in transport en logistiek (+13). Ook in de landbouw en visserij, openbare diensten, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening zijn de vooruitzichten positief. Enkel in de groot- en kleinhandel (+1) en in de horeca (+0) blijven de werkgevers voorzichtig en zou het personeelsbestand nauwelijks groeien.
“De resultaten van onze barometer geven aan dat de Belgische werkgevers niet van koers veranderen wat hun wervingsintenties betreft, ondanks een groeiende onzekerheid”, zo luidt de uitleg van Philippe Lacroix, Managing Director van ManpowerGroup BeLux. “Op korte termijn bestaat de uitdaging van alledag van de bedrijven erin om hun openstaande vacatures, ongeacht het niveau, te proberen invullen. Ondanks het feit dat er vooruitgang werd geboekt, vertoont de Belgische arbeidsmarkt nog steeds structurele zwaktes met verschillende sleutelindicatoren die onder het Europese gemiddelde blijven”.

Bron: Belga