Onderwijsbonden roepen op tot staking op woensdag 20 maart

De vier onderwijsvakbonden de christelijke COV en COC, het liberale VSOA Onderwijs en de socialistische ACOD Onderwijs roepen een onderwijsstaking uit in alle sectoren op woensdag 20 maart 2019. Het onderwijs vraagt na 26 mei sterke investeringsregeringen, geen besparingsregeringen zoals de twee afgelopen legislaturen. De noden in het onderwijs zijn torenhoog en overduidelijk, terwijl de maatschappelijke druk en ambitie voor onderwijs toe neemt, klinkt het in een persmededeling die door de leiders van de vier onderwijsvakbonden is ondertekend.

“De werkdruk stijgt samen met de ziektecijfers, terwijl de pensioenbesparingen volop doorgaan en maatregelen voor werkbaar werk uitblijven. De uitrol van het M-decreet blijft te weinig ondersteund. De roep om investeringen in onderwijs is te vaak herhaald en niet gehoord. Dáárom staakt het onderwijs op 20 maart.”

“Investeren in onderwijs zorgt zélf voor een maatschappelijk besparing door lagere kosten in gezondheidszorg, werkloosheid, armoedebeleid, gelijke kansen”, heet het nog. “Het beleid luistert echter niet. De te weinige maatregelen komen te laat en te traag terwijl de noodkreten zich opstapelen.”

Tot slot klagen de vier bonden de stijgende werkdruk, de hoge ziektecijfers door psychosociale aandoeningen en de uitstroom van directeurs en starters aan.

bron: Belga