Groen licht voor strengere regeling uittredingsvergoedingen in Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement heeft de nieuwe en strengere regels voor uittredingsvergoedingen voor volksvertegenwoordigers goedgekeurd. Voortaan zullen alle parlementsleden maximaal 24 maanden lang een uittredingsvergoeding krijgen, ook de parlementsleden die eigenlijk al meer rechten hadden opgebouwd. Onlangs lekte via Belga uit dat er een politieke consensus was gevonden tussen de zes partijen in het Vlaams Parlement om de regels voor de uittredingsvergoedingen verder te verstrengen. Die regels werden eerder al aangescherpt, maar de zes partijen gaan nu een stap verder en gaan ook snijden in verworven rechten.

Er was eerder al (in 2014) wel beslist om de uittredingsvergoedingen te plafonneren op 24 maanden of in totaal 233.000 euro. Maar sommige ‘anciens’, zestien parlementsleden in het totaal, vielen nog onder het oude systeem en kunnen tot maximaal 48 maanden uittredingsvergoeding krijgen.

Het voorstel om voor iedereen en meteen het plafond op 24 maanden te leggen, is nu eenparig goedgekeurd in het Vlaams Parlement. Door de regeling zien politici als Jo Vandeurzen (CD&V), Jos De Meyer (CD&V) en Karim Van Overmeire (N-VA) hun uittredingsvergoeding fors dalen.

Ter herinnering: op die uittredingsvergoeding moet een pensioenbijdrage (van 8,5 procent) en belastingen betaald worden. Het bedrag wordt ook niet in één keer uitbetaald, maar in maandelijkse schijven. De vergoeding is trouwens niet combineerbaar met een parlementair pensioen. Ze wordt ook niet uitbetaald aan parlementsleden die het parlement tijdens de legislatuur vrijwillig verlaten.

bron: Belga