Structurele subsidies voor Vlaamse circussector

De Vlaamse circussector zal in de toekomst kunnen rekening op een structurele ondersteuning. Dat is één van de belangrijkste aanpassingen in het nieuwe Circusdecreet dat donderdag unaniem is goedgekeurd in de commissie Cultuur van het Vlaams Parlement. N-VA-parlementslid Marius Meremans, die aandrong op zo’n structurele ondersteuning, is tevreden. “Onze sterke circusgezelschappen verdienen absoluut een structurele subsidie zodat zij alle vrijheid krijgen om zich volop toe te leggen op artistieke excellentie”.
De Vlaamse circuswereld is vrij beperkt, maar heeft met enkele genootschappen (bv. Circus Ronaldo of Circus Katoen) en artiesten (bv. Alexander Vantournhout) wel faam tot in het buitenland.
Het huidige circusdecreet dateert van 2008 en was aan een opfrissing toe. Het ontwerpdecreet van minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld) mikt op een geïntegreerd circusbeleid, gaande van circuseducatie tot creatie en presentatie, zowel voor amateurs als voor professionals.
Onder impuls van Vlaams parlementslid Marius Meremans (N-VA) werd in het decreet ook een structurele ondersteuning van de sector onderschreven. Via structurele subsidies zouden gezelschappen en artiesten meer financiële zekerheid en ademruimte krijgen.
Volgens Meremans zijn aan die structurele subsidies “duidelijke criteria en afspraken verbonden”, om zo de kwaliteitslat hoog te houden. In de praktijk betekent het wel dat de regering in de toekomst meer budget zal moeten vrijmaken voor het circus. Maar die extra financiering kan er volgens Meremans voor zorgen dat “de kwaliteit van circuskunst nog verhoogt” en “een groter en meer divers publiek wordt bereikt”.

bron: Belga