Hogere ambitie en klimaatbegroting in Klimaatdecreet Groen

Hogere ambitie en klimaatbegroting in Klimaatdecreet Groen

Scherpere klimaatambities en een klimaatbegroting die de impact van elke Vlaamse maatregel monitort. Beide punten staan centraal in het voorstel van Klimaatdecreet dat Groen vandaag naar voren schuift. “De mensen komen op straat voor meer klimaatambitie. Deze tekst is daar een antwoord op”, zegt Vlaams parlementslid Björn Rzoska. De groenen krikken eerst en vooral de ambitie op over de CO2-uitstoot. Volgens de huidige plannen moet die uitstoot met 40 procent dalen tegen 2030. In de groene plannen wordt de lat op 55 procent gelegd.

Daarnaast mikt Groen op een verplichte klimaatbegroting met een emissiebudget. De begroting moet vanaf nu dus niet alleen financieel in evenwicht zijn, aldus Rzoska, ook de vervuilingskost van elke maatregel moet worden opgelijst. Het emissiebudget maakt duidelijk hoeveel uitstoot die maatregelen samen maximaal mogen hebben, om op het pad richting 2050 te blijven. “Dit wordt, naast de gewone begroting, een extra instrument voor het parlement om de regering te controleren en ze op het juiste klimaatpad te houden”, gelooft Rzoska.

Hij ziet in het voorstel een eerste structurele oplossing voor de roep naar meer klimaatambitie vanuit de bevolking. Hij verwijst onder meer naar Nederland, dat ook een Klimaatwet heeft, maar ook het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Finland, Zweden, Noorwegen en Frankrijk. “Het Nederlandse voorbeeld toont aan dat nu investeren in de strijd tegen de klimaatopwarming ons op lange termijn niet alleen op vlak van gezondheid heel wat opbrengt, maar ook economische winst meebrengt. Maar dan moeten we wel nu aan de slag”, besluit Rzoska.

bron: Belga