Premier ziet drie doelen voor efficiënt klimaatbeleid

Daags na een nieuwe grote klimaatmars in Brussel ging premier Charles Michel kort in op het thema klimaat. In zijn toespraak op de eerste dag van de Diplomatieke Dagen, de jaarlijkse bijeenkomst van de Belgische diplomatie, identificeerde Michel drie doelen die de regering tegelijkertijd moet verwezenlijken om tot een efficiënt klimaatbeleid te komen. “We moeten de waarheid zeggen: we moeten zorgen voor én bevoorradingszekerheid én redelijke tarieven, en tegelijk ook onze internationale engagementen respecteren. Dat is niet evident.” Nog volgens de premier is er de afgelopen jaren “veel gedaan, veel gerealiseerd, maar misschien te weinig uitgelegd”. Hij wees op de extra investeringen in hernieuwbare energie die er deze legislatuur zijn gekomen, en schoof het windmolenpark op de Noordzee naar voren als voorbeeld. “De energie die daar opgewekt wordt, is gelijk aan de energie van vier kerncentrales”, aldus Michel.

De green bonds, die investeringen in groene initiatieven moeten stimuleren, zijn een ander element dat er onder de regering-Michel gekomen is. “We waren het tweede Europese land die dat mogelijk maakte”, benadrukte Michel.

Michel omschreef de betoging van gisteren als een “belangrijke mars”, die een signaal gestuurd heeft. Klimaat is voor hem een van de drie topprioriteiten, naast mobiliteit en digitalisering.

De premier startte zijn toespraak door de “puntjes op de i” te zetten over het migratiepact. “Toen ik de beslissing nam om in dat pact te stappen, heb ik gedacht aan de Eerste Wereldoorlog”, zei Michel. “Slechts een paar weken daarvoor hadden we het einde van die oorlog herdacht. De twee wereldoorlogen waren het gevolg van egoïsme, nationalisme, op zichzelf terugplooien, de samenwerking weigeren. Daaraan heb ik gedacht in New York en Marrakesh. Voor globale uitdagingen, zoals migratie, is een globale aanpak nodig.”

bron: Belga