“Als N-VA ‘incontournable’ is in Brussel, gebruiken we het ABS”

Als N-VA 'incontournable' is in Brussel, gebruiken we het ABS

Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) ziet een regering met de N-VA niet zitten. Maar indien aan Nederlandstalige kant er geen meerderheid mogelijk is zonder N-VA, zal er bestuurd worden met het ABS, het antiblokkeringssysteem dat destijds uitgewerkt werd om te voorkomen dat het toenmalige Vlaams Blok de Brusselse instellingen zou blokkeren. De N-VA heeft in de peiling voor het Brussels Gewest al geruime tijd de wind in de zeilen en zou afgetekend de grootste Nederlandstalige partij worden. Daarbij dient de kanttekening gemaakt te worden dat de foutenmarge vooral voor de Nederlandstalige partijen erg groot is en dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober de grote doorbraak in Brussel uitbleef.

Rudi Vervoort herhaalde dat hij uitsluit met de N-VA te regeren, “een partij die Brussel wil opheffen of kiest voor een medebestuur door de Vlaamse en Franse gemeenschap”. De Brusselse regeringsleider gelooft niet dat een Brusselse regering zonder N-VA onmogelijk zal zijn na mei. In Brussel is het de gewoonte dat de Franstaligen en Nederlandstaligen elk afzonderlijk onderhandelen over een meerderheid en dat de andere taalgroep zich niet met deze onderhandelingen bemoeit. In 2014 gingen de Nederlandstalige partijen wel even dwarsliggen bij de aanwezigheid van DéFI in de regering, maar uiteindelijk stemden ze toch in. “Maar men mag N-VA en DéFI niet op gelijke hoogte stellen”, vindt Vervoort.

De PS-politicus wijst erop dat het erg moeilijk zal zijn om te regeren met de N-VA, omdat de regering in consensus beslist. Maar desnoods kunnen er in het Brussels Parlement wel ordonnanties gestemd worden zonder N-VA, door gebruik te maken van het ABS, het antiblokkeringssysteem dat bij de stemming over het voorstel van ordonnantie over de decumul opnieuw in de aandacht kwam. Het ABS bepaalt dat teksten waarvoor een meerderheid in beide taalgroepen vereist is, toch kunnen worden goedgekeurd. Na een afkoelingsperiode van 30 dagen volstaat een derde van de stemmen van de taalgroep die niet akkoord is. De Nederlandstalige partijen, op Groen na, vonden dat het bij de decumul ging om een oneigenlijk gebruik van het instrument. Vervoort merkt op dat een Brusselse regering met N-VA wel beroep zou kunnen doen op het ABS “als een partij zich tegen de werking van de Brusselse instellingen keert”.

bron: Belga