“Paarsgele coalitie kan lokale electorale kracht CD&V onderuit halen”

Paarsgele coalitie kan lokale electorale kracht CD&V onderuit halen

Als N-VA naar Antwerps voorbeeld ook op Vlaams niveau een coalitie kan vormen met sp.a en Open Vld, zou dat de macht en de positie van CD&V op lokaal vlak kunnen aantasten. Dat zegt Vlaams parlementslid Peter Van Rompuy. Van Rompuy heeft “vier tactische tips” voor zijn partij. Zo vindt hij bijvoorbeeld dat de oranje-blauwe coalitie moet afspreken om geen wisselmeerderheden meer aan te gaan zonder de steun van de drie regeringspartners. Anders wordt het tot aan de verkiezingen een festival van proefballonnetjes en gekibbel. Daarnaast mag de werking van de Vlaamse regering niet beïnvloedt worden door de uittrede van de N-VA op federaal vlak en moet zijn partij “het centrum terug claimen nu er op rechts een opbod bezig is”.

Tot slot vreest Van Rompuy een Antwerps scenario op Vlaams niveau, namelijk een scenario waarbij N-VA de christendemocraten uit het bestuur houdt. Als N-VA ook op Vlaams niveau zou kiezen voor zo’n “paarsgele coalitie” zou dat gevolgen kunnen hebben voor de lokale macht en positie van CD&V. Van Rompuy legt uit: “Inhoudelijk heeft dit als consequentie dat de kans reëel is dat een paarsgele coalitie o.a. verplichte fusies zal doorvoeren, waarbij landelijke gemeenten bij steden gevoegd worden, om de electorale kracht van CD&V onderuit te halen”.

Volgens Van Rompuy moet zijn partij zo’n scenario koste wat kost vermijden. “Tien jaar na paarsgroen moeten we daarom alles in het werk stellen om te voorkomen dat er opnieuw een ‘paarse’ coalitie aan de macht komt in Vlaanderen, maar deze maal met een streep geel. Vlaanderen heeft een sterke centrumpartij als CD&V nodig, meer dan ooit”.

bron: Belga