Libische fondsen – Kamer van Inbeschuldigingstelling buigt zich opnieuw over vrijgegeven Libische fondsen

De Kamer van Inbeschuldigingstelling zal zich op 9 mei opnieuw buigen over de zaak van de bevroren Libische fondsen waarvan de interesten werden vrijgegeven. Dat zegt de woordvoerster van het Brussels parket Ine Van Wymersch maandag. De zaak gaat over de miljarden aan fondsen uit de omgeving van de gevallen Libische leider Kadhafi. In de schoot van de VN werd beslist die tegoeden te bevriezen, maar toen de interesten op de Libische fondsen die in België geblokkeerd stonden op een rekening bij Euroclear Bank werden vrijgegeven, werd ons land daar door de VN voor op de vingers getikt.
Op 4 oktober 2012 had de toenmalige administrateur-generaal van de Thesaurie, Marc Monbaliu, een brief aan Euroclear geschreven met de boodschap dat de interesten op de gelden die geparkeerd stonden op een rekening van de Libyan Investment Authority (LIA) mochten worden vrijgegeven. Op 23 oktober 2017 besliste een Belgische onderzoeksrechter om via een bewarend beslag de LIA de verdere toegang te ontzeggen tot de interesten en andere gelden die van de rekening afkomstig waren. Op 9 mei zal de KI zich opnieuw buigen over de “regelmatigheid” van dit bezwarend beslag.
Over de zaak ontstond de voorbije maanden wat controverse. Volgens Marc Monbaliu konden de interesten destijds worden vrijgegeven omdat zijn administratie een EU-aanbeveling volgde en was er van enige politieke inmenging geen sprake. Intussen dook echter een oud interview met Monbaliu op waarin hij zei dat zo’n beslissing niet kan worden genomen zonder “politieke validering”.
Kamerlid Dirk Van der Maelen (sp.a) heeft aan Eric Van Rompuy (CD&V), de voorzitter van de Kamercommissie Financiën, gevraagd om Monbaliu voor de tweede keer uit te nodigen voor een hoorzitting. Hij wil tekst en uitleg over deze volgens hem “tegengestelde verklaringen”.

bron: Belga