Katholiek Onderwijs Vlaanderen congresseert dinsdag onder het motto “Genereus ambitieus”

Volgende dinsdag 22 januari nodigt Katholiek Onderwijs Vlaanderen circa 1.500 bestuurders en directeurs van vrije onderwijsinstellingen uit in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen op het tweede ledencongres van de vrije onderwijskoepel. Dat congres loopt onder het motto “Genereus ambitieus”. Leerlingen zorgen weliswaar voor het onthaal en de muzikale omlijsting en maken ook filmpjes, maar de hoofdrol is weggelegd voor bestuurders, directeurs en leraren. Bedoeling is namelijk dat de bestuurders en directies van de katholieke scholen, met getuigenissen van leerlingen, experts, leraren en begeleiders, elkaar een hele dag lang inspireren in hun voornemen om elke jongere genereus en ambitieus onderwijs aan te bieden. Gastheer Kurt Van Eeghem leidt de gesprekken in goede banen en modereert het debat.
Alle betrokkenen (ouders, leerlingen, studenten en cursisten) willen kwaliteitsvol onderwijs, klinkt het bij de directie van de katholieke koepel in de Guimardstraat in Brussel. “Onderwijs dat past bij de dromen en ambities die ze koesteren voor hun kinderen en voor zichzelf”, zegt woordvoerder Pieter-Jan Crombez. “Vanuit hun eigen katholiek-pedagogische traditie willen de vrije scholen daartoe bijdragen. Samen leggen de onderwijsteams de lat hoog voor alle lerenden. Dat maakt ons onderwijs genereus en ambitieus. Maar dat is niet altijd vanzelfsprekend. Het Vlaamse onderwijs gaat door een periode van toenemende uitdagingen. Zo is het niet evident om de lat hoog te leggen voor iedereen in een diverse samenleving, er is het nijpende lerarentekort en ook de omkadering van directeurs en bestuurders kan nog veel beter.”
In juni 2016 hield Katholiek Onderwijs Vlaanderen zijn eerste ledencongres. Het motto was toen “Eigentijds tegendraads”. Het was het congres waarop de toen nieuw aangetreden directeur-generaal Lieven Boeve de katholieke dialoogschool boven de doopvont hield. Op de congresdag in de Antwerpse Koningin Elisabethzaal is er een nieuwe engagementsverklaring voor de katholieke dialoogschool. Daaruit vloeit voort dat de lat hoog moet voor iedereen. Belangrijk in dat verband zijn getuigenissen van het terrein over hoe hindernissen kunnen worden overwonnen, zoals bijvoorbeeld in het OKAN-onderwijs (het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers, nvdr).
Ander thema is kwaliteitsvol besturen, een voorwaarde voor genereus ambitieus onderwijs. Er is ook de voorstelling van een nieuwe “Gids voor besturen”, een “tool voor sterk bestuur” en een update van de BOS-monitor, waarbij BOS staat voor bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting. De dag eindigt met de voorstelling van het memorandum voor de volgende Vlaamse regering en de slotspeech van directeur-generaal Lieven Boeve, met als titel “Gedreven, geprikkeld, gedragen”.

bron: Belga