Ook kleinere biomassa-installaties en stadswarmtenetten maken kans op Vlaamse steun

Voortaan komen ook biomassacentrales kleiner dan 1MW en stadsverwarming en -koeling in aanmerking voor Vlaamse steun. De oproep voor projecten rond groene warmte is daarvoor uitgebreid. “Warmte kan tot 50 procent van onze hernieuwbare energiedoelstellingen invullen. We mogen geen enkele kans onbenut laten en willen daarom zo veel mogelijk warmtetechnologieën efficiënt ondersteunen”, zegt minister van Energie Lydia Peeters (Open Vld). De Vlaamse regering wil al enkele jaren sterker inspelen op de mogelijkheden van groene warmte. Daarom zijn ook al verschillende calls uitgeschreven.

Tot nu toe kwamen voor de call groene warmte enkel biomassa-installaties vanaf 1 MWth (megawatt voor thermische energie, red.) in aanmerking voor ondersteuning. Die categorie wordt nu uitgebreid naar installaties vanaf 300 kWth. Voorwaarde is wel dat ook deze installaties professioneel worden uitgebaat, dat eigenaars een opleiding volgen en dat de emissies onder controle gehouden worden. Zulke kleinere biomassa-installaties kunnen bijvoorbeeld worden ingezet voor de verwarming van een kleine nieuwbouwwijk en een school, of een kleine handelszone.

In de vernieuwde call restwarmte kan steun worden aangevraagd voor een apart warmtenet, of voor een aparte transportlijn. Investeringen komen in aanmerking voor steun wanneer het net voor 50 procent gevoed wordt door restwarmte of groene warmte, of uit een combinatie van de beide.

Nieuw is ook dat voor het eerst rekening wordt gehouden met de beoogde CO2-besparing van de projecten. Hoe meer CO2-uitstoot wordt teruggedrongen, hoe meer kans een project maakt om steun te ontvangen.

De volledige lijst van warmtetechnologieën die in aanmerking komen voor de toekomstige call, is terug te vinden op: https://www.energiesparen.be/investeringen-call.

bron: Belga