Bediende van 55 jaar verdient 75% meer dan 25-jarige collega

Het gemiddelde loon van een 55-jarige bediende uit de profit ligt 76,38% hoger dan het gemiddelde loon van een 25-jarige bediende. Dat blijkt uit een vergelijking van de brutolonen door hr-dienstverlener Acerta. Met andere woorden: voor elke 100 euro die de 25-jarige krijgt, verdient de 55-jarige 176,38 euro. «En dat vaak voor hetzelfde werk», aldus Annelies Baelus, hoofd van de juridische dienst van Acerta.

Er zijn verschillende redenen voor die loonkloof. «In die loopbaan van dertig jaar heeft de 55-jarige zich opgewerkt en bijvoorbeeld promotie gekregen», legt Baelus uit. Ook de baremieke verhogingen spelen een belangrijke rol. «In sommige sectoren worden die anciënniteits­verhogingen quasi automatisch toegekend.»

De loonkloof tussen 25- en 55-jarigen is in grote bedrijven groter dan in kleine. Grotere bedrijven hebben immers vaak meer doorgroeimogelijkheden. Ook tussen sectoren zijn er grote verschillen. De social profit kent een vlakkere loopbaanstructuur, wat maakt dat de loonkloofverschillen kleiner zijn (48%). In de bank- en verzekeringssector is het loonverschil dan weer groter: 55-jarigen kunnen dubbel zoveel verdienen als hun jongere collega’s. Ook in de chemie- en metaalsector zijn de verschillen groter dan gemiddeld. De loonkloof is dan weer kleiner in bijvoorbeeld de distributiesector (15%).