Stad-Brussel: Aantal leden in beheersorganen van vzw GIAL teruggeschroefd

Het aantal leden dat optreedt in de raad van bestuur en de algemene vergadering van de vzw GIAL is teruggeschroefd. Die beslissing werd maandag goedgekeurd op de gemeenteraad van de stad Brussel. De oppositie was wel niet tevreden met het beperkte aantal door de oppositie gekozen leden die in de beheersorganen mogen zetelen. De vzw GIAL beheert onder meer de informatica van de stad Brussel en kwam vorig jaar in opspraak nadat uit een audit bleek dat de directeur van de Brusselse vzw 18 jaar lang royaal verdiende als schijnzelfstandige.
Het aantal leden van de algemene vergadering en raad van bestuur was voordien ongedefinieerd, maar dat is nu teruggebracht naar een maximum van respectievelijk vijftien en twaalf leden. Over de samenstelling is er bij de oppositie weliswaar ontevredenheid, want in beide beheersorganen mogen maximum vier door de oppositie gekozen leden zetelen. Vanuit de oppositie viel te horen dat de meerderheid “de politieke macht behoudt” en het “een voorzetting van het oude beleid” is.
Brussel schepen van Informatica Fabian Maingain (DéFI) is ook voorzitter van vzw GIAL en hij benadrukte in zijn repliek dat hij dit mandaat kosteloos op zich neemt.

bron: Belga