Amerikaans Hooggerechtshof buigt zich over controversiële hertekening van kieskringen

Amerikaans Hooggerechtshof buigt zich over controversiële hertekening van kieskringen
Amerikaans Hooggerechtshof buigt zich over controversiële hertekening van kieskringen

Het Amerikaanse Hooggerechtshof gaat zich opnieuw buigen over de controversiële hertekening van kieskringen, ook wel ‘gerrymandering’ genoemd. Concreet gaat het om gevallen in North-Carolina en Maryland. Het debat over ‘kiesrechtgeografie’ of gerrymandering laait daarmee voor de zoveelste keer op. In de Verenigde Staten moeten de grenzen van kiesdistricten elke tien jaar opnieuw getekend worden, om demografische redenen (congresdistricten moeten min of meer een gelijk aantal kiezers tellen). Die herindeling gebeurt door de verkozen politici zelf, waarbij ze de tegenpartij kunnen benadelen door er bijvoorbeeld voor te zorgen dat de wijken met voornamelijk oppositiekiezers zoveel mogelijk in hetzelfde district terechtkomen, zodat de meerderheidspartij in de andere districten meer kans heeft op winst. Een andere techniek is om de kiezers van de oppositiepartij zoveel mogelijk te verdelen over districten.

Het Amerikaanse Hooggerechtshof gaat zich nu buigen over twee klachten die na de Congresverkiezingen in november zijn ingediend: één van de Democraten in North-Carolina en één in Maryland, ingediend door de Republikeinen. Het Hof wil beide zaken in maart behandelen.

Het Hooggerechtshof had in juni al uitspraak kunnen doen over de hertekening van de kiesdistricten in een aantal staten, maar zag daar toen van af door de zaken terug te verwijzen naar lagere rechtbanken voor verder onderzoek.

Ook nu is de kans klein dat het Hooggerechtshof een einde maakt aan gerrymandering. Onder president Donald Trump is er een meerderheid aan conservatieve rechters, van wie waarnemers verwachten dat ze de praktijk in stand zullen houden.

Bron: Belga