Herinvoering dienstplicht in Marokko: niet voor Marokkanen met dubbele nationaliteit

Herinvoering dienstplicht in Marokko: niet voor Marokkanen met dubbele nationaliteit

Marokko bekrachtigt volgende week de herinvoering van de militaire dienstplicht. Alle jonge mannen en vrouwen van 19 tot 25 jaar oud moeten gedurende een jaar legerdienst doen. “Deze maatregel geldt niet voor jongeren met de dubbele nationaliteit, behalve op vrijwillige basis”, zo heeft de ambassade van Marokko in België gepreciseerd. De dienstplicht werd twaalf jaar na de afschaffing ervan heringevoerd, onder meer om “de integratie van de jongeren in het beroeps- en sociale leven” te verbeteren, zo had het Marokkaanse hof in augustus gezegd. De maatregel werd samen met een hervorming van het onderwijs aangekondigd, waarbij kinderen vanaf 4 jaar oud en tot de leeftijd van 16 jaar schoolplichtig zijn en het pedagogische model performanter wordt.

In Marokko zijn meer dan vier jongeren op de tien in de steden werkloos, volgens nationale statistieken. Twee jongeren op de drie verlaten de school vroegtijdig, de helft van de werkende jongeren heeft een laag loon en 75 procent heeft geen enkele sociale dekking, zo geeft een recente analyse aan van de sociale en economische raad CESE (Conseil économique social environnemental).

Volgens minister van Landsverdediging Abdellatif Loudiyi worden vanaf september 2019 jaarlijks ongeveer 10.000 dienstplichtigen opgeroepen voor de legerdienst.

bron: Belga