Paus Franciscus roept tot cultuur van vrede op en looft rol van moeders

Paus Franciscus roept tot cultuur van vrede op en looft rol van moeders

In zijn boodschap voor Wereldvrededag, vandaag en op Nieuwjaar, heeft paus Franciscus de politici wereldwijd opgeroepen zich in te zetten voor een cultuur van vrede, zo heeft Kerknet gemeld. In een homelie loofde hij de rol van de moeders in de wereld. De leider van de roomskatholieke kerk beklemtoonde in zijn vredesboodschap dat het politieke engagament van politici het algemeen welzijn en de vrede moet dienen. Maar al te vaak, stelt hij vast, zijn politici ten prooi aan corruptie of bevorderen zij economische ongelijkheid, racisme en vreemdelingenhaat, de mishandeling van migranten en de aantasting van het milieu.

De paus sprak zich nadrukkelijk uit tegen nationalisme en populisme. Hij drukte de politici op het hart om zich te laten leiden door rechtvaardigheid, respect, oprechtheid, eerlijkheid en trouw. De Argentijn veroordeelde een beleid dat slechts zijn eigen macht en de belangen van bepaalde groepen beoogt in plaats van het algemene welzijn te bevorderen.

Ieder mens, vooral elke christen, is verplicht om op zijn manier politiek actief te zijn, schrijft paus Franciscus nog. Goede politiek dient met name de vrede, door jongeren de mogelijkheid te geven de toekomst vorm te geven.

In zijn homelie tijdens de mis in de Sint-Pieterbasiliiek loofde de kerkleider de rol van de moeders in de samenleving. Hij beklemtoonde het belang van moeders en hun deugden van zelfopoffering en mededogen “in de huidige gefragmenteerde wereld”.

“Een wereld die naar de toekomst kijkt zonder de blik van een moeder is kortzichtig”, zei Franciscus. “Een wereld waarin moederlijke tederheid als puur sentiment wordt afgedaan kan mischien materieel rijk zijn, maar arm wat de toekomst betreft”.

“Hoevelen zijn er niet die de affectie van de moeder vergeten, en die kwaad op zichzelf leven en voor alles onverschillig zijn””, aldus de paus. “Jammer het te zeggen, maar hoevelen reageren er niet op alles en iedereen met bitterheid en kwaadaardigheid”.

bron: Belga