Nieuw op 1 januari – Kinderbijslag wordt Groeipakket

Vanaf 1 januari 2019 neemt Vlaanderen de uitbetaling van de kinderbijslag over. Die kinderbijslag heet voortaan Groeipakket. Voor elk kind komt er een vast startbedrag van 163,20 euro. Die basissom kan wel nog aangevuld worden met onder meer sociale toeslagen voor gezinnen met lagere inkomens en participatietoeslagen om de deelname aan de kinderopvang en het onderwijs te stimuleren. De nieuwe kinderbijslagregeling geldt enkel voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2019. De circa 1,6 miljoen kinderen geboren vóór 2019 blijven onder het oude systeem vallen zolang ze daar recht op hebben, ook al komt er na 2019 een broertje of zusje bij.
Voor de geboorte (of adoptie) krijgt men al een startbedrag van 1.122 euro. Dat is het vroegere kraamgeld. Dat startbedrag kan vanaf vier maanden voor de geschatte geboortedatum aangevraagd worden.
Het nieuwe systeem vertrekt van het principe ‘elk kind is gelijk’. Daarom krijgt elk kind eenzelfde basisbedrag van 163,20 euro per maand. Het bedrag hangt niet meer af van het aantal kinderen in het gezin of hun leeftijd. Nu krijg je bijvoorbeeld voor een eerste kind 93,93 euro, voor een tweede kind 173,80 euro en vanaf het derde kind 259,49 euro. En op de leeftijden van 6, 12 en 18 jaar is er een leeftijdstoeslag.
Naast het startbedrag en het basisbedrag is er nog één bedrag dat elk kind in het nieuwe systeem automatisch krijgt: de schoolbonus. Het gaat om een bedrag dat jaarlijks in augustus bovenop de gewone kinderbijslag komt. Op die manier moeten de gezinnen een extra duwtje in de rug krijgen voor de start van het nieuwe schooljaar. Het bedrag zelf is afhankelijk van de leeftijd en varieert tussen 20,4 en 61,20 euro.
Bovenop het eenmalige startbedrag, de jaarlijkse schoolbonus en het maandelijkse basisbedrag, bestaan er in het nieuwe systeem een hele reeks mogelijke toeslagen.

bron: Belga