Voorbereiding op ‘no deal-brexit’ halverwege volgende maand naar ministerraad

Voorbereiding op 'no deal-brexit' halverwege volgende maand naar ministerraad

De federale regering bereidt de wetgeving voor die het land boven water moet houden in het geval van een brexit zonder akkoord. De departementen leggen dat werk ergens midden januari voor aan de ministerraad. Op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) werken de verschillende departementen aan de voorbereidingen op een brexit zonder akkoord met de Europese Unie. Het Verenigd Koninkrijk verlaat de Europese Unie op 29 maart volgend jaar, en een goedkeuring van het terugtrekkingsakkoord dat de Britse en Europese onderhandelaars overeenkwamen door het Britse parlement is verre van zeker.

Om zich voor te bereiden op zo’n ‘no deal-brexit’ zijn de verschillende departementen bezig met het schrijven van de nodige wetgeving. Dat werk moet ergens halverwege januari voorgelegd worden aan de ministerraad, besliste die donderdag. De FOD Kanselarij van de premier zal het geheel dan coördineren, in een voorontwerp van wet gieten en voorleggen aan het parlement voor eind maart.

Het Britse Lagerhuis zou normaal gezien op 11 december stemmen over het brexitakkoord, maar de Britse premier Theresa May stelde dat uit omdat er te veel weerstand was. De stemming staat nu voor 14 januari gepland. Voorlopig lijkt de kans klein dat de deal ook effectief goedgekeurd geraakt: meer dan 100 parlementsleden uit May’s eigen Conservatieve partij hebben de tekst al verworpen, net als de 10 parlementsleden van de Noord-Ierse unionisten van DUP, die de regering-May gedoogsteun leveren. Van de Labour-oppositie moet May ook al geen cadeaus verwachten.

bron: Belga