Verkiezingen18 – Tweetalige lijst Activ’ mag in Linkebeek gemeenteraadsvoorzitter leveren

In faciliteitengemeente Linkebeek hebben de drie partijen met verkozenen nog steeds geen overeenstemming bereikt over wie er burgemeester wordt. Wel is inmiddels duidelijk wie de gemeenteraadsvoorzitter zal zijn. Dat wordt Roel Leemans van de tweetalige lijst Activ’ wiens kandidatuur donderdag de steun kreeg van [email protected]
De twee Franstalige lijsten, meer bepaald [email protected] van Yves Ghequière en ‘Ensemble LBK Samen’ van Damien Thiéry haalden in Linkebeek respectievelijk 7 en 5 van de 15 gemeenteraadszetels. De tweetalige lijst Activ’ haalde de 3 resterende zetels. Omdat in faciliteitengemeenten schepenen rechtstreeks verkozen worden heeft [email protected] sowieso twee mandaten in het schepencollege en LKB éen. Het is echter nog niet uitgemaakt wie burgemeester wordt. Ghequière, die als lijsttrekker van de grootste fractie en als kandidaat met de meeste voorkeurstemmen, het ambt het meest ambieert heeft hiervoor nog één handtekening tekort.
Omdat de gesprekken tussen de drie partijen niets opleverden vergaderden de drie partijen op initiatief van Activ’ op 16 december samen om een ‘algemene meerderheid’ te vormen. Ook deze vergadering leverde niet meteen een oplossing op. Yves Ghequière kondigde donderdagavond aan dat [email protected] een van de komende dagen aan de twee lijsten nieuwe voorstellen zal overmaken. Activ’ stelt zoals bekend als voorwaarde voor samenwerking dat de communautaire twisten tijdens deze legislatuur aan de kant geschoven worden.
De nieuwe gemeenteraad wordt in Linkebeek op 7 januari 2019 geïnstalleerd.

bron: Belga