Ngo’s reageren ontgoocheld op resultaten conferentie en gispen België

Ngo's reageren ontgoocheld op resultaten conferentie en gispen België

De ngo’s Oxfam, 11.11.11 en WWF reageren allen ontgoocheld op de karige besluiten die op de VN-milieuconferentie COP 24 in het Poolse Katowice zijn genomen. De rijke landen “keren met het schaamrood op de wangen terug”, oordeelt Oxfam. Het WWF ziet desondanks “een beetje vooruitgang”, maar stelt dat België “de boot volledig dreigt te missen”. 11.11.11 stelt vast dat de top in Katowice “geen goed nieuws is voor de meest kwetsbaren”. Volgens 11.11.11 is de klimaattop er niet in geslaagd de klimaaturgentie – nogmaals in de verf gezet door het recente rapport van het VN-orgaan IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) – om te zetten in actie. Het échec van Katowice is voor de ngo een “bewijs van een gebrek aan verantwoordelijkheid tegenover de meest kwetsbaren”.

Op het vlak van ambitie bleven concrete engagementen beperkt tot landen die die zelf op tafel legden. In de beslissing van de top wordt dan wel gewezen op “de urgentie” die blijkt uit het VN-rapport, de landen verbinden zich evenwel niet expliciet tot het verbeteren van hun klimaatplannen tegen 2020. “Een gemiste kans die een grote impact zal hebben op ontwikkelingslanden, die nu al de gevolgen voelen van klimaatverandering”, vindt Lien Vandamme, beleidsmedewerker Klimaat en Natuurlijke Rijkdommen van 11.11.11.Het gebrek aan uniforme criteria voor de berekening van de internationale klimaatfinanciering zorgt, aldus 11.11.11, voor vertekende cijfers over de bedragen die rijke landen bijdragen voor de klimaatuitdagingen van armere landen.

Manuel Pulgar-Vidal, leider van de klimaat- en energiedienst van WWF, vindt enerzijds dat de wereldleiders in Katowice “belangrijke vooruitgang” hebben geboekt, maar anderzijds dat “sommige landen een fundamenteel gebrek aan erkenning van onze huidige crisis” hebben. Wat België betreft, is het WWF weinig lovend, al “hoorden we ook politici uit onze regeringen die wél werk willen maken van een hoger ambitieniveau of van een Belgische klimaatwet”. Meteen wordt de hoop op beterschap weer verschoven: “Nu moeten we alle landen ertoe brengen vóór 2020 de klimaatambitie te verhogen, omdat de toekomst van iedereen op het spel staat”, aldus het Wereldnatuurfonds. Het WWF ziet “belangrijke lacunes” die moeten worden aangepakt in die toekomstige klimaatonderhandelingen en wijst, net als 11.11.11, op grotere transparantie en boekhouding van de klimaatvoortgang van landen, met enige flexibiliteit voor ontwikkelingslanden.

België toonde helaas niet het gehoopte engagement om ambitie te verhogen, stelt het WWF. Ondanks de dwingende vraag van 75.000 mensen in de straten van Brussel, verkoos België aan de zijlijn te blijven staan door als een van de enige in Europa te weigeren een voorstel voor het verhogen van de energie-efficiëntie goed te keuren. Ondanks de voluntaristische verklaring van premier Charles Michel was ons land tegen een verhoging van de Europese uitstootdoelstelling van -40 naar -55%, zo klinkt het harde verdict van het WWF.

Oxfam looft de “moedige pogingen van de meest kwetsbare naties om de gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan”, maar vindt het niet kunnen dat die pogingen “door de rijke landen de kop zijn ingedrukt”. “Wat we (in Katowice, nvdr) zagen, waren opnieuw alleen maar maar babystapjes van de landen die de meeste verantwoordelijkheid dragen”, zo reageerde Alba Saray Pérez Terán, beleidsmedewerker Klimaatverandering bij Oxfam-Solidariteit. Ook bij Oxfam slechte punten voor België: het “slaagde er niet in zich te scharen achter een brede coalitie van landen die sterkere klimaatplannen willen”.

bron: Belga