Klimatoloog Van Ypersele “ontgoocheld” over Belgische optreden

Klimatoloog Van Ypersele
Klimatoloog Van Ypersele "ontgoocheld" over Belgische optreden

De klimatoloog Jean-Pascal van Ypersele is “ontgoocheld” dat België zich op de milieuconferentie in Katowice niet achter de meer ambitieuze landen heeft geschaard. Dat is, aldus de professor aan de universiteit van Louvain-la-Neuve, de schuld van Vlaanderen, dat “aan kortetermijndenken” heeft gedaan. “Ik ben ontgoocheld dat België, door de tegenkanting van Vlaanderen, zich niet bij de High Ambition Coalition heeft gevoegd”, en dat terwijl “flink wat buurlanden en China dat wel hebben gedaan”. Volgens de professor wijst dat “op een gebrek aan respect voor de 75.000 mensen die op 2 december (in Brussel, ndr) hebben betoogd en al even weinig respect voor het rapport van het IPCC”, zei hij in een reactie aan Belga.

Het Vlaamse kortetermijnsdenken is des te merkwaardiger “als je weet dat Vlaanderen meer dan Brussel of Wallonië bedreigd wordt door de stijging van de zeespiegels”. “En als de rest van de wereldeconomie met zicht op het jaar 2050 inzet op decarbonisering, dan zal ook de Belgische economische competitiviteit lijden indien België aan de zijlijn blijft staan”.Van Ypersele is niet alleen ontgoocheld over de Belgische houding, maar ook over de hele COP24-conferentie, waar de deelnemers volgens hem een “gebrek aan ambitie” hebben getoond. Zo is er sinds het Klimaatakkoord van Parijs meer geweten over de klimaatopwarming met de publicatie van het rapport van het VN-orgaan IPCC, maar is met de conclusies van dat rapport geen rekening gehouden. “De tekst van Katowice blijft vaag over de hoogte van de ambities, terwijl het probleem zich hier en nu voor onze neus afspeelt”.

Tevreden is de klimatoloog wel met de oprichting door COP 24 van het Platform voor Autochtone Volkeren, waarover al jaren werd gediscussieerd. Dat platform “geeft vaak erg kwetsbare groepen tegenover de klimaatwisseling de kans om hun stem meer te laten horen in het overleg”. Voorts is hij optimistisch omdat hij in Katowice “veel jongeren” heeft ontmoet die zich inzetten voor milieu en klimaat.

Bron: Belga