Vlaamse regering versoepelt regels voor gerichte arbeidsmigratie

Vlaamse regering versoepelt regels voor gerichte arbeidsmigratie

Terwijl de federale regering in de touwen hangt over een migratiedossier, heeft de Vlaamse regering vandaag een dossier over gerichte arbeidsmigratie goedgekeurd. Op voorstel van minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) maakt de Vlaamse regering het vanaf 1 januari 2019 makkelijker om buitenlandse talenten, meer bepaald hoog- en middengeschoolden, aan te trekken. De Vlaamse arbeidsmarkt kraakt onder de krapte. Het aantal vacatures piekt en veel werkgevers zijn wanhopig op zoek naar geschikt personeel. Om in te spelen op die krapte, hanteert minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) een ‘concentrisch’ beleid. Dat betekent concreet: eerst zoeken op Vlaams niveau, dan binnen België, de buurlanden, vervolgens heel Europa en tot slot de hele wereld.

Om het aantrekken van buitenlandse arbeidskrachten wat te vergemakkelijken, wil minister Muyters een aantal drempels wegnemen. Voor buitenlandse hooggeschoolden moet werken in Vlaanderen makkelijker en aantrekkelijker worden. Zo komen er bijvoorbeeld arbeidskaarten die drie jaar geldig zijn in plaats van één jaar. En zij zullen ook voor onbepaalde duur toegang krijgen op de arbeidsmarkt als ze hier enkele jaren gewerkt hebben.Voor de buitenlandse middengeschoolden komt er een dynamische knelpuntenlijst. Voor beroepen op die dynamische lijst, die de VDAB om de twee jaar zal herbekijken, zal men toegang krijgen zonder dat er een arbeidsmarktonderzoek vereist is. Het zal daarbij gaan om beroepen met een “structureel hoog kwantitatief tekort op de arbeidsmarkt”, denk bijvoorbeeld aan verplegend personeel.

De nieuwe regels gaan in op 1 januari 2019.

bron: Belga