Werk hebben, dat heet gelukkig zijn

Werk hebben

Wie werk heeft, is een stuk gelukkiger dan werkzoekenden en langdurig zieken. En wie tevreden is met zijn werk, is het nog meer. En wie zelfstandig werkt, is het nog meer dan een ambtenaar. Dat is een van de conclusies van het Nationaal Geluksonderzoek dat de UGent uitvoerde met steun van levensverzekeraar NN en dat woensdag is gepubliceerd. Werkzoekenden en langdurig zieken evalueren de algemene levenstevredenheid met een lage score van gemiddeld 4,9 op 10 Het team van Lieven Annemans, titularis van de NN-leerstoel, vertrok steeds vanuit de specifieke levensdomeinen die de levenstevredenheid kunnen beïnvloeden.
Uit de vorige resultaten bleek al dat Belgen met een laag inkomen gemiddeld minder tevreden zijn met hun leven, dat Belgische senioren vandaag gemiddeld gelukkiger zijn dan millennials en dat meer dan de helft van de jonge Belgen onder de 34 jaar zich regelmatig eenzaam voelen, wat een negatieve impact heeft op hun geluk.
Het nieuwe rapport centreerde zich rond het verband tussen werk en levenstevredenheid. De belangrijkste conclusie: werk heeft een belangrijk aandeel in onze algemene levenstevredenheid. Gemiddeld maakt onze job bijna een vijfde (18%) van ons geluk uit.
Van de werkende Belgen is 43% zeer tevreden met zijn werk en 23% duidelijk ontevreden. Voortdurende stress, vaak of altijd een masker moeten opzetten en eenzaamheid op het werk spelen hierbij een grote rol.
Aan die andere zijde van het spectrum zijn er duidelijke factoren die een negatieve invloed hebben op onze werktevredenheid. Eenzaamheid op het werk weegt het zwaarst door met een daling van 1,02 punten op 10. 15,1% van de werkende Belgen bevindt zich in die situatie. Ook een masker dragen op het werk en niet volledig zichzelf kunnen zijn, hebben een invloed. Eén vijfde (21,3%) van de werkenden beweert vaak tot altijd een masker te moeten dragen op het werk. Altijd tot vaak stress hebben op het werk leidt tot een daling van 0,42 punten. En maar liefst 35,5% van de werkende Belgen geeft aan vaak tot altijd stress te ondervinden op het werk.
Volgens professor Annemans tonen die resultaten aan dat er nog veel ruimte is voor verbetering en dat werkgevers wel degelijk een verschil kunnen maken. Hij moedigt werkgevers aan om met specialisten ter zake na te gaan op welke manieren ze het geluk van hun medewerkers kunnen opkrikken.
Om te weten in welke mate je “(on)gelukkig” bent, kan je een test doen op het door NN gelanceerde platform www.gelukkigebelgen.be. Op de website waar het geluk van de Belg het komende jaar in kaart wordt gebracht, kan je met de Geluk-O-Meter testen hoe gelukkig je vandaag bent vergeleken met andere landgenoten en vind je tips van geluksexperts om te werken aan een gelukkiger leven, luidt het.

bron: Belga