Dewael wil voorstel van resolutie amenderen voor interpretatieve verklaring bij het pact

Open Vld-Kamerfractieleider Patrick Dewael wil het voorstel van resolutie van de oppositie over het VN-migratiepact amenderen om een interpretatieve verklaring toe te voegen aan het pact. Hij meent dat daarvoor een ruime meerderheid gevonden kan worden “die niet noodzakelijk de huidige meerderheid moet zijn”. Dewael deed zijn voorstel in de Kamercommissie Buitenlandse Zaken, waar een aantal experts gehoord werden over het VN-migratiepact. Het ging om Brussels advocaat Fernand Keuleneer, de professoren Anne Lagerwal (ULB), Pierre d’Argent (ULB), Ellen Desmedt (Universiteit Gent), Jan Wouters (KULeuven) en gewezen voorzitter van het Grondwettelijk Hof Marc Bossuyt.

De hoorzitting werd beschouwd als een manier om tijd te winnen in het dossier van het VN-migratiepact, die de federale meerderheid zwaar verdeelt. N-VA ziet het verdrag helemaal niet zitten en wil ook niet weten van een verklarende nota over het pact. Voor MR, Open Vld en CD&V kan zo’n verklaring wel een uitweg bieden. Een kernkabinet gisteren bracht geen soelaas. Na de middag komen de topministers opnieuw bijeen.Patrick Dewael gaf in de commissie alvast een schot voor de boeg. Hij stelde voor om het voorstel van resolutie van de oppositie te amenderen. De tekst vraagt om het VN-migratiepact te ondertekenen. Dewael wil een amendement om aan het verdrag een interpretatieve verklaring toe te voegen, iets wat de N-VA verwerpt. Het debat daarover moet in de namiddag aan bod komen in de commissie. Dewael verwacht dat er een ruime meerderheid zal zijn voor zijn voorstel, en “die hoeft niet altijd samen te vallen met de huidige meerderheid”. Dat opent meteen de deur voor een wisselmeerderheid.

bron: Belga