Onze job heeft een grote impact op ons geluksgevoel

Onze job heeft een grote impact op ons geluksgevoel
Foto Max Pixel

Het werk van een zelfstandige heeft drie keer meer invloed op zijn algemeen geluksgevoel dan de job van een ambtenaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Nationaal Geluksonderzoek van de UGent, met steun van levensverzekeraar NN. Dat werk een sterk verband heeft met ons geluk, blijkt ook uit de vaststelling dat werkzoekenden en mensen die langdurig ziek zijn duidelijk een stuk minder gelukkig zijn dan werknemers en zelfstandigen.

Bij zelfstandigen heeft het werk een aandeel van 32% in de algemene levenstevredenheid. Bij bedienden gaat dit om 19,8%, bij arbeiders 13,9% en bij ambtenaren om 9,4%. «Zelfstandigen zijn meer dan werknemers verbonden met hun zaak», legt Christine Mattheeuws, voorzitter van het Neutraal Syndicaat van Zelfstandigen, uit. «Ze hebben vaak heel wat eigen middelen geïnvesteerd én zijn bovendien alleen verantwoordelijk voor hun eigen inkomen en dat van hun personeel. Gaat het goed, dan plukt de zelfstandige de vruchten, maar als het slecht gaat, is er meestal geen stevig vangnet.»

«Werk geeft voldoening»

Uit het onderzoek blijkt ook dat werkzoekenden en mensen met een langdurige ziekte beduidend laag scoren op vlak van geluk. Werkende Belgen geven hun leven gemiddeld een 6,6 op 10, maar mensen die op zoek zijn naar werk of geen job kunnen uitoefenen vanwege hun gezondheid evalueren hun leven gemiddeld maar met een luttele 4,9 op 10. “Werk geeft mensen een zekere voldoening, alsook erkenning en waardering”, zegt Lieven Annemans, professor aan de UGent. “Het is een nuttige invulling van je bestaan.”

Eenzaam

De wetenschappers ondervonden ook dat er duidelijke factoren zijn die een negatieve invloed hebben op onze werktevredenheid. Zo voelt 15,1% van de werkende Belgen zich eenzaam op kantoor. Eén vijfde van de ondervraagden zegt dan weer dat ze niet volledig zichzelf kunnen zijn op de werkvloer en 35,5% geeft aan vaak tot altijd stress te ondervinden op het werk.

Preventie

«Deze resultaten tonen aan dat er nog veel ruimte is voor verbetering en dat werkgevers wel degelijk een verschil kunnen maken”, zegt Annemans. Dat beaamt ook minister van Werk, Kris Peeters (CD&V): “We voeren een strijd tegen stress, burn-out, pesten, ongewenst seksueel gedrag… Daarvoor geven we werknemers wettelijke ondersteuning met de wet welzijn op het werk. Preventie is hierbij het ordewoord.»