Francken houdt vast aan beperking registratie asielaanvragen

Ondanks oproepen vanuit de oppositie en de meerderheid is staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) momenteel niet van plan om de beperkingen op de registratie van asielzoekers bij te sturen. “Dat is de beslissing die ik heb genomen en ik houd mij eraan”, onderstreepte Francken vandaag in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken. Oppositieleden Nawal Ben Hamou (PS), Vanessa Matz (cdH), Wouter De Vriendt (Groen-Ecolo) en Monica De Coninck (sp.a) waarschuwden voor de gevolgen van de beperking van de registraties, wat de asielzoekers volgens hen richting Noordstation en het Maximiliaanpark duwt, en daar spanningen in de hand werkt.

Ook vanuit de meerderheid werd de maatregel in vraag gesteld. “Stuur de mensen de straat niet op, dat lost de problemen niet op”, verklaarde Nahima Lanjri (CD&V). “Hef deze maatregel op en zorg ervoor dat de mensen hun aanvraag kunnen indien, zodat men kan bepalen of ze recht hebben op bescherming of niet.”

Vorige week raakte bekend dat de Dienst Vreemdelingenzaken nog maximaal zestig asielaanvragen per dag registreert. De Dienst wordt geconfronteerd met een abnormale stijging van aanvragen van mensen uit de Palestijnse gebieden, en Gaza in het bijzonder. Het opvangnetwerk van Fedasil zit op de rand van de verzadiging, aldus Francken, die aanstipte dat er verscheidene maatregelen zijn genomen om de situatie op te vangen. Zo werken ambtenaren van de Dienst ook opnieuw op zaterdag om de toestroom van dossiers te behandelen.

De erkenningsgraad van Palestijnen bij het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) zit in de buurt van 90 procent. Het beleid van het CGVS wordt momenteel herzien, verduidelijkte Francken. Tegen het einde van de week zal het commissariaat-generaal een nieuwe nota over de Palestijnse gebieden publiceren. De staatssecretaris gaat ook overleg plegen met de minister van Justitie, want hij vermoedt de betrokkenheid van illegale netwerken.

bron: Belga