Vrouwenraad en Gezinsbond roepen hulp van De Croo in voor extra geboorteverlof voor vaders

Vrouwenraad en Gezinsbond roepen hulp van De Croo in voor extra geboorteverlof voor vaders

De Vrouwenraad en de Gezinsbond zijn met een petitie naar minister Alexander De Croo gestapt. Daarin pleiten ze ervoor om het geboorteverlof voor vaders en meemoeders op te trekken. Zo’n 10.600 mensen hebben het document ondertekend. Moeders hebben in België recht op bevallingsverlof van minstens negen weken, terwijl vaders tien dagen verlof krijgen na de geboorte van hun kind. Dat is veel te weinig, vinden de Vrouwenraad en de Gezinsbond. Zij pleiten voor twintig dagen geboorteverlof voor vaders, ongeacht hun statuut en zonder dat ze inkomen zouden verliezen.

Ze trokken met hun petitie naar Open Vld’er Alexander De Croo omdat ook hij heil ziet in een uitbreiding van het vaderschapsverlof. Dat schreef hij in zijn boek “De Eeuw van de vrouw. Hoe feminisme ook mannen bevrijdt”. De Croo ziet wel wat in het IJslandse model, waar moeders en vaders elk recht hebben op drie maanden ouderschapsverlof. Daarbovenop krijgen ze drie maanden die ze vrij onder elkaar kunnen verdelen.

“Zo’n aanpak voorkomt discriminatie van vrouwen op de arbeidsmarkt en leidt tot een meer evenwichtige verdeling van de gezinstaken. Het zou goed zijn als we in ons land daar de volgende jaren werk van maken”, aldus de vicepremier. De organisaties hopen dat hij hun oproep binnen zijn partij bekijkt, samen met minister Maggie De Block, bevoegd voor Sociale Zaken.

De Vrouwenraad en de Gezinsbond berekenden dat er 93 miljoen euro extra nodig is om het geboorteverlof op te trekken naar 20 dagen. Zij noemen dat een “verantwoorde investering”. “Alleen al de aankoop van de 34 nieuwe F-35-gevechtsvliegtuigen kost 2,5 miljard euro, zonder onderhoudskosten. En voetballers en de clubs uit de Belgische eerste klasse krijgen jaarlijks zo’n 70 miljoen euro korting op hun bijdrage aan de sociale zekerheid. Met een opheffing van die RSZ-korting zou het extra geboorteverlof bijna volledig gefinancierd kunnen worden”, benadrukken de organisaties.

bron: Belga