Verdeeldheid over onderhandelingen binnen Antwerpse sp.a

Verdeeldheid over onderhandelingen binnen Antwerpse sp.a

In Antwerpen kant de beweging “Wij zijn Socialisten” zich tegen de beslissing van moederpartij sp.a om samen met N-VA en Open Vld te onderhandelen met het oog op een nieuw stadsbestuur. Professor sociologie Stephen Bouquin, die bij de gemeenteraadsverkiezingen op de sp.a-lijst stond, stelt in Het Laatste Nieuws dat zijn partij te klein geworden is om als enige linkse partij te kunnen wegen op het bestuursakkoord. “Wij zijn Socialisten” is een beweging die vorige zomer werd opgericht en zich her en der in Vlaanderen inzette in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. De reacties op de Facebookpagina van de beweging over de gestarte Antwerpse onderhandelingen tonen aan dat er heel wat verdeeldheid is over het nut van die gesprekken. Volgens Bouquin was sp.a beter samen met Groen naar de onderhandelingen getrokken en zal er nu “geen echte bijsturing van het beleid” mogelijk zijn. Hij vraagt dat een eventueel akkoord met N-VA en Open Vld aan de partijleden ter stemming wordt voorgelegd.

De Antwerpse sp.a-top stelt in een korte reactie aan het persagentschap Belga dat ze “alle mogelijke bezorgdheden en vragen graag intern bespreken”. De uiteindelijke beslissing over machtsdeelname zou sowieso finaal bij de leden liggen.

bron: Belga