Dokters van de Wereld gaat van start met medisch winterplan in Brussel

Het medisch winterplan van Dokters van de Wereld start donderdag. Vanaf dan trekken teams van Dokters vande Wereld ’s avonds naar de noodopvangcentra in Brussel. Daar geven vrijwillige dokters medische hulp aan de daklozen die zijn uitgesloten van toegang tot zorg. Vanaf volgende week trekken dan 17 artsen met 38 begeleiders naar de verschillende noodopvangcentra in Brussel. Daar verlenen ze zorg aan daklozen met gezondheidsproblemen en die geen toegang hebben tot het reguliere zorgsysteem. “Dat gaat dan bijvoorbeeld over mensen die hun mutualiteit zijn kwijtgespeeld of daklozen die moeilijkheden hebben om een medische kaart te krijgen bij het OCMW”, zegt Lucille Ganchou, coördinator van het medisch winterplan.
Daklozen kampen volgens Ganchou enerzijds met de “klassieke” winterkwalen, zoals griep en aan infecties aan de luchtwegen. Anderzijds zijn er veel diagnoses die specifiek verband houden met de barre leefomstandigheden waarin daklozen leven “Dat gaat van mentale problemen, zoals slapeloosheid, depressie en verslaving, maar ook huidziekten en voetwonden door het leven op straat, de kou, onaangepaste kledij en slechte schoenen.”
Hoewel Dokters van de Wereld betrokken is bij het Winterplan van de overheid, stelt de organisatie al jaren de aanpak ervan in vraag. “Elk jaar wordt de winteropvang benaderd als een crisis. Maar de winter is geen crisis: ze komt elk jaar terug. Die urgentieaanpak zorgt ervoor dat de winteropvang nog steeds te veel neigt naar acute, tijdelijke hulpverlening”, benadrukt Ganchou.
Vorig jaar verleende Dokters van de Wereld medische hulp aan meer dan 1.000 daklozen, met in totaal 2.500 consultaties.

bron: Belga