Europese Commissie is Belgisch investeringspact genegen

Europese Commissie is Belgisch investeringspact genegen

De Europese Commissie is positief over het nationaal strategisch investeringspact waarmee premier Charles Michel het investeringsniveau in ons land een boost wil geven. De Commissie wil ons land helpen om het pact te implementeren, blijkt uit een brief van Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. Om een einde te maken aan de onderinvesteringen in ons land – vooral op het vlak van infrastructuur – stelde premier Michel ruim twee jaar geleden voor om een investeringspact uit te werken. Om de uitwerking in goede banen te leiden, stelde hij een Strategisch Comité samen. Dat schoof in september een bedrag van 150 miljard euro aan investeringen naar voor tegen 2030. Zowat 45 procent daarvan zou voor rekening zijn van de overheid.

In september stuurde premier Michel een brief naar Europees Commissievoorzitter Juncker met de vraag om de Europese begrotingsregels soepel toe te passen om zo de investeringen mogelijk te maken. Michel merkte daarin op dat België structurele hervormingen doorvoerde die de publieke financiën moeten verbeteren.

Juncker heeft nu geantwoord dat de Commissie het pact “gunstig” onthaalt. De Commissie “is bereid om, binnen het kader van haar bevoegdheden, te helpen om ervoor te zorgen dat het zal leiden tot een effectieve verhoging van de publieke investeringsratio op alle beleidsniveaus”.

Premier Michel is blij met het antwoord dat hij dinsdag van Juncker kreeg. “Hij reageert positief op ons initiatief en de Commissie is bereid om met ons samen te werken om het pact te implementeren”, zei Michel in de Kamer. “Dat wil niet zeggen dat alles opgelost is, maar het gaat in de goede richting”.

België wil dus soepelere budgettaire regels voor die investeringen en roept daarvoor de zogenaamde investeringsclausule uit het Europese groei- en stabiliteitspact in. In de brief merkt de Europese Commissie op dat het ook de Europese ministers van Financiën zijn (de Ecofin-raad) die waken over de toepassing van investeringsclausule.

bron: Belga