Premier moet oplossing vinden

Premier moet oplossing vinden

Het is aan de premier om een oplossing te vinden in het dossier van het VN-migratieverdrag. Dat verklaarde staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) vandaag bij zijn aankomst aan de commissie Binnenlandse Zaken van de Kamer waar hij zijn beleidsbrief komt toelichten. Zoals bekend heeft de N-VA grote bezwaren tegen het pact. “Het is de taak van de regeringsleider om een oplossing te vinden”, verklaarde Francken. Volgens hem “bestaat er veel verwarring” over het VN-migratiepact en veel dingen die gezegd zijn, kloppen niet. De N-VA mag dan nog geïsoleerd staan binnen de regering, “maar niet in Europa”, merkte hij op.

De staatssecretaris benadrukte nog dat hij niet gekant is tegen samenwerking tussen staten inzake migratiebeleid. Hij verwees daarvoor naar de bilaterale akkoorden die hij getekend heeft met verschillende Afrikaanse landen om de repatriëring van mensen die illegaal in België verblijven te vergemakkelijken.

In zijn ogen stelt het VN-pact problemen, onder meer omdat twee van de drie regio’s die migranten opvangen – de Verenigde Staten en Australië – de tekst niet steunen. De derde regio is Europa.

Gisteren liet het partijbestuur van de N-VA weten dat de partij zich blijft verzetten tegen het VN-migratiepact of Global Compact for Migration. De partij vindt de inhoud ervan “zéér problematisch” en ze maakt zich ook “grote zorgen over de mogelijk juridische implicaties”. De tekst van het pact “gaat ook in tegen onze visie op migratie en volgens ons ook tegen het gevoerde regeringsbeleid”, zo stond te lezen in een verklaring. De partij zal die bezwaren ook bespreken “binnen de regering”, luidde het.

bron: Belga