Ministerraad legt legercontingent in 2019 vast op 27.881 militairen

Ministerraad legt legercontingent in 2019 vast op 27.881 militairen

Het legercontingent ligt volgend jaar op 27.881 militairen. Dat is het maximum aantal soldaten dat in 2019 op een en dezelfde dag onder de wapens mag zijn. De ministerraad heeft daarvoor een wetsontwerp goedgekeurd. De Grondwet schrijft voor dat het legercontingent elk jaar moet worden vastgelegd. Het wordt opgesplitst in 26.736 militairen van het actief kader en leerlingen, berekend binnen de personeelsenveloppe van militairen; 445 militairen van het actief kader, berekend buiten die personeelsenveloppe; en 700 reservisten die terug kunnen opgeroepen worden de dag waarop het legercontingent zijn maximum bereikt.

Als gevolg van de opeenvolgende herstructureringen daalt het legercontingent jaar na jaar. In 2009 was nog sprake van 39.075 militairen, in 2012 was dat aantal al gezakt tot 33.703 militairen en dit jaar dook het contingent onder de 30.000 militairen. Volgens de strategische visie die de regering-Michel in 2016 goedkeurde, mag het leger in 2030 nog slechts 25.000 personeelsleden tellen, onder wie duizend burgers.

bron: Belga