Liberalen willen relatie voetbalsport – financiële wereld doorlichten

Liberalen willen relatie voetbalsport - financiële wereld doorlichten

Lionel Bajart (Open Vld) en Yves Evrard (MR) hebben vandaag in de Senaat een voorstel neergelegd dat de financiële relaties tussen de banken en hun cliënten uit de voetbalsport wil laten doorlichten. Open Vld en MR willen op korte termijn een integriteitsonderzoek laten uitvoeren door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (het FSMA) bij de banken en de andere financiële dienstverleners om duidelijk in kaart te brengen welke transacties een risico met zich meebrengen. Daarbij willen ze nagaan in hoeverre de banken zich hiervan bewust zijn en of zij voldoende aandacht hebben voor ongepaste handelingen en transacties. Eenmaal deze doorlichting is afgerond wordt de opdracht gegeven aan het FSMA om duidelijk richtlijnen naar voor te schuiven wat betreft de omgang tussen de banken en de voetbalsport.

In Nederland werd een gelijkaardige doorlichting doorgevoerd in 2016. Deze kordate aanpak bracht diverse wanpraktijken aan het licht en in een tweede fase werden duidelijk controlemaatregelen uitgevaardigd naar de toekomst toe.

“Het probleem kennen we heden jammer genoeg allemaal: door de grote bedragen die soms omgaan in de voetbalsport is er een verhoogd risico op malafide handelingen. Wat ons betreft is dit het schandaal te veel. Door het verscherpte toezicht op de geldstromen, gekoppeld aan concrete richtlijnen naar controle toe zeggen we de malafide tussenschakels de wacht aan”, verklaart Lionel Bajart. “Voetbalfraude raakt iedereen. Van de bestuurders in de grote internationale clubs uit eerste klasse tot de jeugdspelers bij lokale clubs in derde provinciaal. Wij willen het geschonden vertrouwen herstellen in de voetbalsport en dit voor de vele supporters”, vervolgt Yves Evrard (MR).

Uit het Nederlandse onderzoek bleken de onderzochte financiële instellingen niet altijd een cliëntenonderzoek te hebben gevoerd dat paste bij het risico. Er kwamen ook enkele types transacties naar voor die een versterkt toezicht vereisen.

De liberalen verwijzen expliciet naar enkele duidelijke richtlijnen die in Nederland in voege zijn getreden en die hun steun genieten. Zo moeten de banken bij overnames of fusies van een voetbalclub de herkomst van het vermogen en de legitieme totstandkoming daarvan nauw controleren. Vervolgens moeten de Nederlandse banken cliënten uit de voetbalsport (spelers, bestuurders, makelaars) en hun omgeving een hogere risicoclassificatie toekennen, gekoppeld aan een diepgaander cliëntenonderzoek (bij aanvang en doorlopend). Vanwege het mogelijk verhoogde corruptierisico moet extra aandacht worden geschonken aan transacties van of aan bestuurders van (internationaal) betaalde voetbalorganisaties.

Het doel is om duidelijke aanbevelingen te formuleren om het risico op witwas, matchfixing en andere integriteitsrisico’s alvast naar de toekomst toe terug te dringen, besluiten Bajart en Evrard.

bron: Belga