Adviescomité heeft aanbevelingen voor meer gendergelijkheid

Een adviescomité in de Kamer heeft een reeks maatregelen voorgesteld die tot meer gendergelijkheid op de werkvloer moeten leiden. Dat meldt Kamerlid Els Van Hoof (CD&V), die samen met Jean-Jacques Flahaut (MR) de pen vasthield bij het schrijven van het eindrapport van het comité. “Er is nog werk aan de winkel”, aldus Van Hoof. De discussie over meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen was de voorbije weken terug van nooit weggeweest. De benoeming van Steven Vanackere (CD&V) bij de Nationale Bank wakkerde het debat aan over het gebrek aan vrouwen in het directiecomité, terwijl onderzoek van sociaal secretariaat Partena uitwees dat vrouwelijke bedienden gemiddeld 15 procent minder verdienen dan mannen met een gelijkaardig profiel.

Het Adviescomité voor Maatschappelijke Emancipatie van de Kamer heeft intussen een jaar rond het thema gewerkt. “De hoorzittingen en het debat van het afgelopen jaar hebben duidelijk aangetoond dat er nog werk aan de winkel is om vrouwen en mannen gelijke kansen te geven op de arbeidsmarkt”, zegt Van Hoof. “Vooral voor vrouwen met een migratie-achtergrond moeten we dringend een tandje bijsteken. Als we weten dat het aantal vrouwen met een migratie-achtergrond voor slechts 28 procent actief is op de arbeidsmarkt, dan moet dit ons dringend tot actie aanzetten”.

Wat beveelt het Adviescomité allemaal aan, naast de specifieke focus op vrouwen met een migratie-achtergrond? Dat bijvoorbeeld onderzocht moet worden of borstvoeding, medisch begeleide voortplanting en vaderschap kunnen worden erkend als criteria voor genderdiscriminatie. Of dat er een evaluatie komt van de quotawet uit 2011, met aandacht voor de vertegenwoordiging van vrouwen in directiecomités, en niet alleen de raden van bestuur van overheidsbedrijven en beursgenoteerde bedrijven.

Het comité pleit ook voor meer sensibilisering en stimuli – geen verbod – voor vaders om ouderschapsverlof op te nemen. Ook een verdere flexibilisering van de verlofstelsels en betere informatie over moederschapsverlof voor zelfstandige moeders horen tot de aanbevelingen. Tot slot pleiten de parlementsleden voor een evaluatie van de rol van de sociaal bemiddelaar en de maatregelen op ondernemingsniveau in de strijd tegen de genderloonkloof. Het rapport kreeg met een “zo breed mogelijke consensus” groen licht. Nu moet de plenaire Kamer zich nog over de tekst buigen.

bron: Belga