“Grootsheid van mens ligt ook in het onbekende”

Grootsheid van mens ligt ook in het onbekende

Koning Filip heeft deze voormiddag, op de 100ste verjaardag van de wapenstilstand van WO I, hulde gebracht aan de slachtoffers van beide wereldoorlogen en aan de Belgische militairen die sinds 1945 om het leven gekomen zijn bij vredesoperaties. De vorst legde aan de Congreskolom in Brussel een bloemenkrans neer en hield een toespraak. Daarin wees de vorst erop dat heldhaftigheid niet enkel gaat om spectaculaire en zichtbare daden en riep hij de jongeren op zelf helden te worden, door te kiezen voor diepgang en niet voor het oppervlakkige. In zijn toespraak stond koning Filip stil bij de moed die het Belgische leger getoond had en bij de dood en verwoesting die de oorlog had gezaaid, de diepe wonden die hij zou nalaten. De vorst wees op de grootsheid die van de grafsteen van de onbekende soldaat uitgaat, maar ook op de eenvoud en nederigheid uit waarmee het mysterie van die soldaat gepaard gaat.

“Ongetwijfeld had hij ons zijn verhaal willen vertellen, maar net in de naamloosheid en het stilzwijgen vindt hij zijn ware roeping”, sprak de vorst. “Hij nodigt ons ook uit diep in onszelf te gaan kijken, om zo aan zijn dood zin te geven. Wij leven in een wereld waarin het beeld overheerst, waarin alles draait om zichtbaarheid. Het is geruststellend te beseffen dat de grootsheid van de mens ook ligt in het onbekende, in de naamloosheid. Dat menselijkheid ook schuilgaat achter schroom, leed en zelfopoffering.”

De vorst wees er ook nog op dat de directe getuigen van de twee wereloorlogen ons geleidelijk aan verlaten en sprak de jeugd toe: “De mooiste hulde die jullie hen kunnen brengen is zelf een held te worden. Door trouw te blijven aan jezelf, door te kiezen voor diepgang en niet voor het oppervlakkige.”

bron: Belga