“Quota voor directiecomité NBB niet evident”

Quota voor directiecomité NBB niet evident

In de Kamer heeft minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) zijn voorstel om de Nationale Bank (NBB) te hervormen toegelicht. De minister wil het aantal mandaten verminderen en zorgen voor een beter genderevenwicht. Van Overtveldt zei wel dat quota voor het aantal vrouwelijke directeurs vanwege Europese regels niet kunnen. Van Overtveldts hervorming komt er in de nasleep van de rel over de benoeming van Steven Vanackere (CD&V) als directeur van de Nationale Bank. In de Kamer hield Evita Willaert (Groen) hierover een interpellatie. Ze wil dat de Kamer “symbolisch” tegen de benoeming van Vanackere stemt en dat er quota komen voor vrouwen in topfuncties bij de Nationale Bank.

Minister Van Overtveldt zei dat Steven Vanackere voorgedragen is door de regentenraad van de Nationale Bank. Die voordracht moet nog besproken worden binnen de regering.Van Overtveldt gaf ook toelichting bij het hervormingsvoorstel dat hij op de tafel van de regering legt. Hij wil het college van censoren afschaffen, waardoor het aantal functies bij de NBB op termijn zou dalen van 26 naar 14. De regentenraad zou een meer controlerende functie krijgen (een soort raad van bestuur worden) en daarin zou, zoals in andere beursgenoteerde bedrijven, minstens één derde van de leden vrouw moet zijn.

Voor het directiecomité zijn quota niet evident, zei Van Overtveldt, vanwege bekwaamheidseisen van de Europese Centrale Bank. “Die zal niet zomaar aanstellingen aanvaarden op basis van geslacht”.

Groen-kamerlid Willaert vroeg ook om de hoge verloning bij de NBB te herbekijken. Van Overtvelt belooft om die te vergelijken met de nationale banken van andere Europese landen, “maar wel op basis van objectieve gegevens”.

Bij de meerderheidspartijen CD&V, Open Vld en MR luidde het dat de voorstellen “in de goede richting” gaan. De oppositie was niet onder de indruk. Monica De Coninck (sp.a) hekelde het feit dat de hervorming maar vanaf 2023 zou ingaan. “Misschien kan uw kernkabinet, vol mannen, eens bekijken of dat toch niet een beetje vroeger kan”.

bron: Belga