Waalse jagers vragen schadevergoeding

Waalse jagers vragen schadevergoeding

De ontdekking van de Afrikaanse varkenspest en de maatregelen die sindsdien genomen zijn zadelen de jagers in het zuiden van het land op met een “aanzienlijk werk”. Dat laat de Royal Saint-Hubert Club de Belgique, de Franstalige jagersorganisatie, vandaag in een persbericht weten. Ze vragen daarom een schadevergoeding voor de jagers. Het gaat de jagers onder meer om de maatregelen die hen opgelegd worden bij de behandeling en evacuatie van dode everzwijnen in de zones waar een versterkte observatie (ZOR) geldt. De organisatie heeft het over “niet verwaarloosbare kosten aan werkkrachten en transport”.

Eind september waren de vertegenwoordigers van de Waalse jagers, in hun overleg met de Waalse minister van Landbouw René Collin, ermee akkoord gegaan om de autoriteiten bij te staan. “Ze hebben dat aanvaard en alle maatregelen die door Europa, het federale en het gewestelijke niveau opgelegd werden, uitgevoerd”, aldus voorzitter Benoît Petit. “Ze helpen de overheid bij de zoektocht naar everzwijnkadavers, ze volgden vrijwillig een opleiding in bioveiligheid en aanvaardden te werken aan de ‘ontvolking’ van het everzwijn in de ZOR.”

Volgens Petit moeten de jagers vergoed worden “voor deze grote investering”, net zoals dat het geval is in de Oost-Europese landen, zoals Tsjechië, die ook getroffen zijn. Daar gelden tarieven van 153 euro voor een jong everzwijn, 306 voor een volwassen dier en 192 euro per kadaver gevonden in de ZOR. Dat geld moet, volgens de organisatie, de jagers toestaan om “verder te gaan met de ontvolking en de moed niet op te geven”.

Daarnaast vraagt de Royal Saint-Hubert Club dat er een promotiecampagne opgezet wordt om het vertrouwen van de consument in Waals wild te herstellen.

bron: Belga