“Parlementsleden focussen op bronnen die eigen standpunt ondersteunen”

Leden van de commissie Onderwijs in het Vlaams Parlement zijn erg selectief wanneer ze gebruik maken van wetenschappelijk onderzoek bij decreetvormend werk. Dat blijkt uit masteronderzoek van Dries Verhelst (UAntwerpen). “Vrijwel alle bevraagde commissieleden geven aan dat men voornamelijk aandacht schenkt aan die bronnen die de eigen standpunten ondersteunen.” Verhelst, die inmiddels aan zijn doctoraat is begonnen, bevroeg meer dan de helft van de vaste leden van de Onderwijscommissie naar hun gebruik van empirische studies bij decreetvormend werk. Hij besluit dat het merendeel van de commissieleden op een selectieve manier met onderzoek omgaat.

“Een van de respondenten stelt dat ‘er niet uit citeren, er niet naar verwijzen en doen alsof ze niet bestaan’ manieren zijn om om te gaan met die evidenties die niet aansluiten bij het eigen standpunt”, legt Verhelst uit. Maar het probleem ligt vooral bij de ander. “Geen van de bevraagde parlementsleden vindt dat ze zelf niet voldoende rekening houden met de empirie. Men zegt vooral te ervaren dat collega’s hier onvoldoende rekening mee houden.”

Dat de commissieleden selecteren in de wetenschappelijke informatie die ze gebruiken, is haast onvermijdelijk. Maar enkele parlementsleden lieten zich ook ontvallen dat ze bevindingen van bepaalde onderzoekers of wetenschappelijke stromingen links laten liggen omdat ze ervan uitgaan dat ze niet aansluiten bij het eigen standpunt.

bron: Belga