China staat handel in tijger- en neushoornproducten opnieuw toe

China staat handel in tijger- en neushoornproducten opnieuw toe
China staat handel in tijger- en neushoornproducten opnieuw toe

China gaat de verkoop van producten zoals tijgerbotten en neushoornhoorns opnieuw toestaan, zij het in beperkte mate. De beslissing zorgt voor verontwaardigde reacties bij dierenbeschermingsorganisaties. In een rondzendbrief van premier Li Keqiang staat te lezen dat de verkoop binnenkort in enkele “bijzondere” omstandigheden opnieuw toegelaten zal zijn. Mogelijke doeleinden die de handel in producten van de bedreigde diersoorten legitimeren zijn volgens Peking wetenschappelijk onderzoek, de verkoop en uitwisseling van kunstwerken, maar ook onderzoek en behandelingen van medische aard.

Er zal een speciale autorisatie worden uitgevaardigd, die enkel kan worden gebruikt door artsen van ziekenhuizen die door de nationale dienst voor traditionele geneeskunde zijn erkend. De commerciële volumes zullen “strikt gecontroleerd” worden en buiten de voorziene gevallen om blijft de handel in de dierenproducten verboden, sust de Chinese regering.

De versoepeling van de handelsvoorwaarden vervangt een totaalverbod dat in 1993 werd uitgevaardigd. De zwarte markt nam sindsdien echter de fakkel over en heel wat verboden smokkelwaar wordt, onder meer via Vietnam, China binnengesmokkeld, zeggen milieubewegingen.

De organisaties verzetten zich hevig tegen de beslissing van Peking, die -ook al is het de bedoeling om producten te gebruiken van dieren in gevangenschap- volgens hen zal zorgen voor een nog grotere bedreiging voor de dieren in het wild. “Met deze aankondiging tekent de Chinese regering het doodvonnis van neushoorns en tijgers die in het wild leven”, zegt onder andere Iris Ho van de organisatie Humane Society International in Washington. Het nieuwe beleid zal zorgen voor een massale witwasserij van stropersproducten, vreest ze.

Hoewel de tijger een met uitsterven bedreigde diersoort is, blijft de vraag naar afgeleide producten zoals botten, klauwen, snorharen en de penis erg groot. De smokkelwaar wordt medische kwaliteiten toegedicht en onder meer verwerkt in afrodisiaca. Het aantal tijgers dat in gevangenschap wordt gekweekt is de laatste jaren enorm toegenomen in China. Met ruim meer dan 6.000 dieren gaat het om ongeveer het dubbele van het aantal tijgers dat wereldwijd in het wild leeft.

Wat de verschillende soorten neushoorns betreft, die worden door de internationale natuurbeschermingsorganisaie IUCN (International Union for Conservation of Nature) geklasseerd als “kwetsbaar”, “bedreigd” of “ernstig bedreigd”. De hoorns van de dieren werden vroeger in de traditionele geneeskunde gebruikt als koortswerend middel, maar sinds aan de hoorns in de jaren 2000 ook kankergenezende eigenschappen worden toegeschreven is de vraag naar afgeleide producten fors gestegen.

Bron: Belga