Administratieve staking bij Brusselse brandweer

Sinds het weekend is er een administratieve staking aan de gang bij de Brusselse brandweer. De stakingsaanzegging die het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt (SLFP-VSOA) vandaag indiende werd in gemeenschappelijk front ingediend. Dat lieten de vakbonden SLFP-VSOA, CGSP-ACOD en CSC-ACV weten aan Brussels staatssecretaris voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp Cécile Jodogne (Défi).
De brandweerlui doen wel dringende opdrachten, maar vullen geen interventierapporten meer in, nemen niet langer deel aan de oefeningen en leveren hun aanwezigheidslijsten niet meer in.

In de brief aan Jodogne herneemt het brandweerpersoneel zijn eisenlijst en maakt het melding van de administratieve staking. “Dit brede gemeenschappelijke front is een alarmsignaal voor de Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, aangezien het jaren geleden is dat de 3 vakbonden een stakingsaanzegging in gemeenschappelijk front ondertekenden”, zegt Eric Labourdette, vakbondsafgevaardigde voor de SLFP-VSOA.

Donderdagochtend vond een spontane bijeenkomst plaats aan het kabinet van Cécile Jodogne, na een algemene vergadering. In de week van 5 november zal een nieuwe vergadering plaatsvinden tussen de vakbonden en de staatssecretaris. De personeelsafgevaardigden hebben beloofd tot dan geen verdere actie te ondernemen.

De brandweerlui protesteren onder meer tegen het dalend aantal manschappen en het uitblijven van de vervanging van de werkkledij.

bron: Belga