Staking Aviapartner Brussels Airport – Onderhandelingen nog steeds bezig in zeer gespannen sfeer

De onderhandelingen tussen directie en vakbonden van bagageafhandelaar Aviapartner op Brussels Airport in Zaventem zijn zaterdagavond nog steeds aan de gang. Ze verlopen in een zeer gespannen sfeer. In een persbericht zegt de directie van Aviapartner dat zaterdag enkele onwaarheden verspreid werden via bepaalde media. “De discussies gaan niet over beloftes die niet door ons zijn nagekomen. Wél over nieuwe eisen van de vakbonden. Die vormen de kern van het overleg dat aan de gang is.”
Het dispuut draait rond de afwikkeling van de vorige staking in januari van dit jaar. De directie zegt de toenmalige engagementen wel degelijk te zijn nagekomen. “Wij hebben ons in januari strikt gehouden aan de gemaakte afspraken. Er was overeengekomen dat Aviapartner een cash betaling zou doen aan alle betrokken medewerkers in oktober, na het zomerseizoen dat eindigt in september. Die afspraken werden vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst.”
Volgens de directie brak de staking uit net na de uitbetaling van de premie, die verbonden was aan een engagement om geen acties te ondernemen. “De vakbonden willen nu bijkomende financiële compensaties voor het niet uitlokken van stakingen gedurende een bepaalde periode.”
De vakbonden stellen dat de staking door de directie werd uitgelokt door het niet nakomen van afspraken.

bron: Belga