Vlaamse regering erkent droogte van afgelopen zomer als landbouwramp

Vlaamse regering erkent droogte van afgelopen zomer als landbouwramp

De droogte van afgelopen zomer is officieel erkend als landbouwramp. Dat heeft de Vlaamse regering zopas beslist, meldt minister van Landbouw Joke Schauvliege (CD&V). Concreet gaat het om de periode tussen 2 juni en 6 augustus van dit jaar. In die periode viel er in alle 308 Vlaamse gemeenten zo weinig neerslag, dat het Koninklijk Meteorologisch Instituut de situatie als “uitzonderlijk” bestempelde, meteen de eerste voorwaarde voor de erkenning als landbouwramp.

Op basis van de 12.000 schadegevallen die verschillende Vlaamse steden en gemeenten hebben gerapporteerd, heeft de Vlaamse regering het licht nu op groen gezet voor de erkenning tot landbouwramp. Een aantal gewassen en aanplantingen komt in aanmerking voor een schadevergoeding. Het gaat om groenten, akkerbouwgewassen, nijverheidsgewassen, voedergewassen, fruitteelt, sierteelt en boomkweek.

Getroffen landbouwers krijgen vanaf de publicatie van het erkenningsbesluit in het Belgisch Staatsblad drie maanden de tijd om een schadedossier in te dienen, waarna ze een schadevergoeding kunnen krijgen als het verband tussen de schade en de droogte is aangetoond. Die schadevergoeding bedraagt maximaal 62.400 euro per getroffen landbouwer.

De Vlaamse regering voorziet in 2019 en 2020 in totaal twee keer 27,5 miljoen euro voor de uitbetaling van die schadevergoedingen. “Ik heb mijn diensten opgedragen om prioriteit te geven aan de afhandeling van deze schadedossiers, zodat de uitbetalingen zo spoedig mogelijk kunnen volgen”, zegt bevoegd minister Joke Schauvliege.

bron: Belga