Vlaams Parlement vraagt CO2-reductie van minstens 40 procent tegen 2030

Het Vlaams Parlement heeft vandaag de interparlementaire klimaatresolutie goedgekeurd. Die resolutie bevat aanbevelingen voor de regeringen op het vlak van klimaat- en energiebeleid. Zo moet bij Europa aangedrongen worden op een CO2-reductie van “minstens 40 procent” tegen 2030 en van minstens 80 procent en “indien mogelijk” 95 procent tegen 2050. Enkel oppositiepartij Vlaams Belang onthield zich bij de stemming. De interparlementaire klimaatresolutie is de vrucht van meer dan een jaar lang overleg tussen de verschillende parlementen op het vlak van klimaat- en energiebeleid. Dat de parlementen net nu samen hun ambitieniveau aangeven is geen toeval. Ons land moet tegen het einde van het jaar een Nationaal Klimaat- en Energieplan (NKEP) indienen en in december vindt in het Poolse Katowice de VN-Klimaatconferentie (COP24) plaats.

De resolutie bevat een hele waslijst aan aanbevelingen die in het verlengde liggen van het Klimaatakkoord van Parijs van 2015 met daarbij de ambitie om de klimaatopwarming beperkt te houden tot 1,5 graden. “We vragen onder meer om binnen de EU het voortouw te blijven nemen voor een ambitieus klimaatbeleid”, zegt Robrecht Bothuyne, een van de indieners. “Inzake klimaat moet de EU de koploper zijn in de wereld, België een koploper in de EU en Vlaanderen een koploper in België”, aldus Bothuyne.

Concreet moet het volgens de resolutie de ambitie zijn om de CO2-uitstoot tegen 2030 te verminderen met “minstens 40 procent” en met 80 procent of “indien mogelijk zelfs met 95 procent” tegen 2050.

Om die doelstellingen te halen, moet er werk gemaakt worden van een koolstofarme economie met concrete maatregelen op het vlak van mobiliteit, energie, landbouw,… Zo pleit de resolutie bijvoorbeeld voor een verbod op het gebruik van personenwagens met verbrandingsmotoren met traditionele fossiele brandstoffen tegen 2050. Tegen 2030 zou er al een halvering moeten zijn. Verder zou er een volledige afbouw moeten komen van het gebruik van fossiele brandstoffen als energiebron voor verwarming tegen 2050. De landbouwsector zou dan weer energie-efficiënter en duurzamer moeten worden.

bron: Belga