Regelluwe zones om te experimenteren met energie

Regelluwe zones om te experimenteren met energie

De Vlaamse regering kan binnenkort regelluwe zones instellen waar geëxperimenteerd wordt op vlak van energie. Dat blijkt uit een ontwerpdecreet van Energieminister Bart Tommelein (Open Vld) dat vandaag werd goedgekeurd in de commissie Energie van het Vlaams Parlement. In de regelluwe zones zal kunnen worden getest zonder dat er voor alles een vergunning nodig is en zonder dat er lange procedures moeten worden doorlopen. Het kan bijvoorbeeld gaan om het testen van nieuwe technieken om de energieprestatie van gebouwen te verbeteren of om een proefproject voor het invoeren van een tendersysteem.

Projecten moeten concreet zijn en voldoende gedragen om in aanmerking te komen voor een erkenning als regelluwe zone. Het is aan de Vlaamse regering om de voorwaarden vast te leggen. Die zal de erkenning ook kunnen schorsen of intrekken als de voorwaarden niet worden gerespecteerd.

“Met regelluwe zones geven we innovatie alle kansen”, zegt Tommelein. “Nieuwe energietechnologieën en marktmodellen kunnen er sneller getest worden, want ze moeten minder procedures doorlopen en vergunningen aanvragen. Dit kan een vlotte energietransitie alleen maar bevorderen.”

bron: Belga