Charles Michel verzekert nieuwe Colombiaanse president van Belgische steun

Charles Michel verzekert nieuwe Colombiaanse president van Belgische steun

Premier Charles Michel heeft vandaag een gesprek gehad met de nieuwe Colombiaanse president Ivan Duque. Tijdens dat gesprek zei Michel dat Duque kan rekenen op de Belgische steun bij de “uitvoering van het vredesakkoord” dat in 2016 met de rebellenbeweging FARC is bereikt. Het was de eerste keer dat Michel en Duque elkaar ontmoetten. Duque is ook nog maar sinds 17 juni de nieuwe president van het Zuid-Amerikaanse land. Bij de start van zijn mandaat zei Duque meteen dat hij “wijzigingen” wil aanbrengen aan het in 2016 bereikte vredesakkoord met de FARC en dat hij de gesprekken met de guerillabeweging ELN (Nationaal Bevrijdingsleger) wil opvoeren.

“Wij steunen het vredesproces in Colombia. Dat proces voorziet in de maximale reïntegratie van voormalige strijders maar ook in een nultolerantie voor criminelen”, aldus premier Michel.

Tijdens het gesprek kwamen ook de handelsrelaties met Colombia aan bod. De Europese Unie is voor het Zuid-Amerikaanse land de tweede grootste handelspartner, na de Verenigde Staten maar voor China. “Colombia biedt voor Belgische bedrijven belangrijke mogelijkheden, met name op het vlak van infrastructuur, energie en gezondheid, sectoren waarin België expertise bezit”, aldus Michel.

Mogelijk komt er volgend jaar een economische handelsmissie naar het Zuid-Amerikaanse land. “President Duque heeft ons uitgenodigd. We gaan bekijken of het mogelijk is”, zegt Michel.

Michel en Duque spraken ook over de crisissituatie in Venezuela, een buurland van Colombia. Volgens Michel is er een “internationale inspanning nodig om een einde te maken aan die dictatuur”.

bron: Belga