VIDEO. Toeristen ontsnappen maar net aan uitbarstende vulkaan

Een vulkaan bezoeken doet men op eigen risico, dat wist u waarschijnlijk al. Toeristen die per boot de mythische Krakatau in Indonesië in levenden lijve wilden aanschouwen, moesten zich snel uit de voeten maken toen die opeens begon uit te barsten.

De brokstukken vlogen de lucht in en kwamen erg dicht bij de boot terecht. De kapitein maakte gauw rechtsomkeer en kon de groep net op tijd in veiligheid brengen. De vulkaan in kwestie is vooral bekend van de zware uitbarsting in 1883, die maar liefst vier keer krachtiger was dan de Tsar Bomba, het zwaarste kernwapen ooit tot ontploffing gebracht.

Uitbarsting van 1883

Op een rustige maandagochtend in 1883 werd de bevolking nabij de Krakatau op een agressieve wijze gewekt. De berg rees op, scheurde open en stortte in, waarna de zee in het gapende gat stroomde. Het gevolg was een catastrofale uitbarsting. De explosie had een geschatte vulkanische-explosiviteitsindex (VEI) van 6 en zou daarmee ongeveer vier keer zo zwaar geweest zijn als die van de Tsar Bomba, de zwaarste tot ontploffing gebrachte kernbom ooit.

Verreikende gevolgen

De gevolgen waren dramatisch. Er ontstond een tsunami van 30 meter hoog die de kusten van Java en Sumatra overspoelden. Ruim 36.000 mensen verloren het leven terwijl complete steden en dorpen werden weggespoeld. Er rees een aswolk uit de berg die tot 50 kilometer hoog steeg en de omgeving in diepe duisternis dompelde. Door de enorm grote hoeveelheid stof die in de atmosfeer terechtkwam, daalde wereldwijd het volgende jaar de gemiddelde temperatuur met 1,2 graden Celsius.

De uitbarsting ging met zoveel geweld gepaard dat de trommelvliezen van zeelui in de buurt barstten. Het gebrul en geknal was hoorbaar tot in Australië. De schokgolven in de atmosfeer waren zo krachtig dat ze zeven keer geregistreerd werden. De helft van de registraties betrof golven die uit de richting van Krakatau kwamen, de andere helft golven die via de andere kant van de aarde weer richting Krakatau gingen. In totaal gingen de golven dus ongeveer 3½ keer de aarde rond.